Sight

by Sampo Haapamäki

for wind orchestra

Empty sheet

Sampo Haapamäki

Sight

Music Finland
Instrumentation

3142 3 233 20012 3 [pic, bcl, 2asax, tsax, timp]


Category

Works for Wind Orchestra


Premiere

The California Wind Orchestra, cond. Les Lehr, California, Sacramento, February 16, 2002, Finnish premiere: Akateeminen Puhallinorkesteri, cond. Janne Ikonen, Helsinki, March 24, 2002.


Program note

Sight has a main motive: a characteristic group of four accented notes. This most common gesture comprises intervals which are from the top minor second, major second and minor third. If the four note group is multiplied by two minor sixths we get a twelve tone chord which includes every tone of the chromatic scale. In the beginning of the work the twelve tone chord opens from the top downwards and this creates a very clear shape. The harmony of Sight is coherent even though the work uses also side harmonies. After the first half is heard, Sight derives into a long loud chord played by almost the whole orchestra. The long chord changes the main gesture because, after this long chord, the main motive intervals from the beginning are major second, minor third and major second. So the motive becomes more consonant than in the beginning of the work.

In general you could say that Sight is fast and masculine work. In the middle of the work there is a small slow section around which the richness of events are metaphorically enveloping. The ending of the work is announced by a firework of heroic tones.

© Sampo Haapamäki, 2/2002

Sightissa on päämotiivi: karakteristinen neljän aksentoidun sävelen joukko. Tämän yleisimmän eleen intervallit ovat ylhäältä päin lukien pieni sekunti, suuri sekunti ja pieni terssi. Kyseisestä joukosta muodostuu kaikki kromaattisen asteikon sävelet sisältävä kaksitoistasävelsointu, kun se kerrotaan kahdella pienellä sekstillä. Kappaleen alussa kaksitoistasävelsointu avautuu kokonaisuudessaan ylhäältä alaspäin luoden teokselle selvästi hahmottuvan yleisilmeen.Sightin harmonia on koherentti, vaikka teoksessa on pääsoinnun lisäksi myös sivuharmonioita. Sight ajautuu puolen välin jälkeen pitkään voimakkaaseen sointuun melkein koko orkesterilla. Pitkä sointu on elemaailman kannalta käänteentekevä, koska soinnun jälkeen päämotiivi muuttuu ylhäältä päin lukien suureksi sekunniksi, pieneksi terssiksi ja suureksi sekunniksi. Näin ollen motiivi muuttuu siis konsonoivammaksi kuin alussa.Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että Sight on vauhdikas ja maskuliininen teos. Teoksen keskellä on suvantovaihe, jonka ympärille tapahtumarikkaus kuvainnollisesti sanoen verhoutuu. Teoksen loppua julistetaan sankarillisella sävelilotulituksella.

© Sampo Haapamäki, 2/2002


Archive number

MF17127


+ Add information

Score


16 pages
A3-portrait

11.00 € 10.00 € excl. vat

Parts


76 pages
A4-portrait

27.50 € 25.00 € excl. vat