Concerto for Cello and Orchestra

by Pentti Raitio

Empty sheet

Pentti Raitio

Concerto for Cello and Orchestra

Music Finland

Description

Suunnitelma sellokonserton säveltämiseksi alkoi hahmottua keväällä 1990, jolloin keskustelin Seppo Eirolan kanssa konserton kirjoittamisesta hänelle. Varsinainen työstäminen alkoi noin vuosi sitten. Minulle sävellystyö on aina ollut haasteellista, mutta sellokonserton säveltäminsen tunsin tavallista vaativammaksi, sillä sellon laaja äänialue asettaa orkesterin ja soolosoittimen välisen suhteen tarkoin punnittavaksi.

Konsertossa on kolme osaa. Ensimmäinen osa alkaa hitaalla johdannolla (Largo) ja jatkuu lyhyehkön soolokadenssin jälkeen Allegro ma non troppo -tempossa. Mikrointervallikulut korostavat värejä – tärkeätä teemamateriaalia – harmonian, rytmin ja melodian ohella. Soolosellon dissonoivat kaksoisotteet ja sointuarpeggiot hallitsevat voimakkaasti ensimmäistä osaa. Toisessa osassa ne liittyvät muistumina uuteen ymäristöön.

Toinen osa (Lento) luo vastakohtia ensimmäiselle osalle selkeästi piirtyvine melodialinjoineen. Osan lopussa soolokadenssi johtaa 12 tahdin Codaan, joka vie osan päätökseen surumarssitunnelmissa.

Viimeisen osan (Allegro assai) materiaali on pääosin peräisin kahdesta ensimmäisestä osasta. Muta myös alkukesän mahtava lintujen laulu jokilaaksossa jätti jälkensä finaalin nuottiviivastolle. Konserton lopussa soolosello kohtaa vielä eri soitinryhmät.

© Pentti Raitio, 30.8.1994


Instrumentation

2222 2220 11 0, pno, str, vlc solo


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere

Seppo Eirola, cello, Hyvinkää Orchestra, cond. Tuomas Pirilä, Hyvinkää (Finland), 24 Sep 1994.


Movements

1. Largo, 2. Lento, 3. Allegro assai.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF13229


+ Add information