Quo vadis

by Erik Bergman

Empty sheet

Erik Bergman

Quo vadis

Novello

Description

Kompositionen Quo vadis för cello och piano består av tre satser. Första satsen inleds med ett tremolo på en ton i violoncellen. Därvid uppstår en rörelse kring tonen, drillar och figurer. En arpeggioartad figuration i pianot drar förbi som en hastig vindil. Senare fladdrar i pianot tremoloackord, drillar och figurationer som har utvecklats av cellon. Accentuerade ackord i pianot interfolierar cellons dubbelgreppsmartellato. Martelleto-spelet fortsätter i pianot, tills det plötsligt avbryts för några ögonblick av ett melodiskt espressivo i violoncellen. Men den motiviska utvecklingen fortsätter. Ett kadensartat avsnitt av improvisatorisk karaktär i violoncellen leder över till en frenetisk slutstegring.

Den andra satsen leder tankarna till Dies irae, dödsmässans medeltida sekvens. Korta staccato-ackord i pianissimo, i pianot, omhöljs av övertonsbrus, som uppstår över stumt nedtryckta tangenter i vänstra handen. Irrationella, delvis improvisatoriska avsnitt växlar i fortsättningen med rytmiska figurationer, profilerade temata. Starka dynamiska kontraster avlöser varandra. Satsens ödesmättade karaktär utmynnar i ett töcken, där frågor och svar förflyktigas.

Den sista satsen är en dels gäcksam, dels hotfull ’danse macabre’.

© Erik Bergman


Instrumentation

vlc, pno


Category

Chamber Works


Opus no.

op.102


Premiere

Anssi Karttunen, cello,Tuija Hakkila, piano, Helsinki Festival, Helsinki, August 31, 1984


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Helsinki Festival


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.