Wind Quintet

by Olli Virtaperko

Wind Quintet

Empty sheet

Olli Virtaperko

Wind Quintet

Music Finland

Description

Hetkeen sidotut, ohikiitävät kokemukset voivat joskus johtaa yllättäviin seurauksiin. Näin kävi "Puhallinkvinteton" kohdalla. Toukokuussa 2006 kuulin Arktista Hysteriaa ensimmäistä kertaa. Tuosta konsertista jäi päällimmäisenä mieleeni pieni, mutta sitäkin järisyttävämpi musiikillinen kokemus, puhtaan duurikolmisoinnun kuuleminen. Muutama vuosisata sitten tämä olisi ollut arkipäivää, mutta nykyisen tasavireisyyden ja sähköisesti vahvistetun musiikin aikakaudella täysin puhtaasti soiva kolmisointu on harvinaisuus, johon törmää hyvällä onnellakin vain satunnaisesti, lähinnä vanhan musiikin periodosoittimia ja temperoituja viritysjärjestelmiä käyttävien yhtyeiden konserteissa. Siten huojumattoman, puhtaan kolmisoinnun kuuleminen moderneja orkesterisoittimia käyttävän puhallinyhtyeen soittamana piti sisällään vahvan viestin: "Tässä on poikkeuksellisten yksilöiden muodostama poikkeuksellinen yhtye, joiden jäsenillä on korvat, sydän ja tekniikka kohdallaan. Sävellä heille biisi!" Niin sitten sävelsin heille "biisin", tarkemmin sanottuna neliosaisen kokonaisuuden, jonka nimesin "Puhallinkvintetoksi". Sävellystyöhön paneutuminen oli mahdollista Jenny ja Antti Wihurin rahaston sekä Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahaston myöntämän tuen ansiota. Lämmin kiitos siitä.

Teoksen musiikillinen lähtökohta on sointi – puhallinkvintetin neljän puupuhaltimen ja yhden vaskisoittimen yhteissoinnillisten mahdollisuuksien tutkiminen. Päädyin lähestymään tätä aihetta perinteisten soittotekniikoiden kautta. "Puhallinkvintetossani" puhaltimista tuotetaan siis ääntä puhaltamalla – ei esimerkiksi imemällä, naputtelemalla, suhistuttamalla tai vaikkapa raapimalla. Puhallinkvintetto on tässä mielessä hyvin perinteistä ilmaisua. Siinä luotetaan puhallinkvintetin soittimien idiomaattisimpiin soittotapoihin eli niihin, joiden soittamiseen puhallinkvintetin instrumentit on alun perin suunniteltu.

Konventionaalisten raamiensa sisään "Puhallinkvintetto" kätkee kuitenkin pyrkimyksen perinnettä uudistavaan ilmaisuun. Tämä näkyy selkeimmin teoksen hitaassa kolmannessa osassa "Piirto", joka tutkii äänen värien asteittaista muutosta ja soinnillisen kudosten kehittymistä eri instrumenttien dynamiikan portaattoman vaihtelun myötä. Kvinteton toinen osa "Rento" esittelee puolestaan huilun ja oboen vahvaa melodiallisuutta käyrätörven, klarinetin ja fagotin muodostaman sykkivän säestyksellisen kentän päällä. Vellovan säestyskuvioinnin päällä tapahtuva koukeroinen melodinen figurointi ja ornamentointi johtaa kiintoisaan vuoropuheluun hyvin yksinkertaisten ja hyvin kompleksisten musiikillisten ilmiöiden kesken. Teoksen ääriosat "Intro" ja "Liito" ovat nimiensä mukaisia karakterikappaleita. Lyhyt "Intro" esittelee myöhemmin kvintetossa esiin nousevia temaattisia painotuksia, ja "Liito" huipentaa teoksen virtuoosiseen finaaliin, jossa oletan olevan kuultavissa kaikuja unkarilaisen György Ligetin musiikin estetiikasta.

© Olli Virtaperko, kesäkuu 2007


Instrumentation

fl, ob, cl, bsn, hn


Category

Chamber Works


Commisioned by / dedications

Dedicated to Arktinen Hysteriai Wind Quintet


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF19999


+ Add information

Score


36 pages
A4-portrait

13.20 € 12.00 € excl. vat

Parts


75 pages
A4-portrait

22.00 € 20.00 € excl. vat