Prinsessan och vildsvanarna

by Jaakko Kuusisto

sago-opera i två akter

Empty sheet

Jaakko Kuusisto

Prinsessan och vildsvanarna

Tactus
Instrumentation

1121 0000 01 0, pno, str, 11voc [bcl]


Category

Works for the Stage


Opus no.

op. 13


Lyricist

Liselott Forsman


Premiere

Cappella NSM, cond. Jan Söderblom, Espoo, January 12, 2003.


Commisioned by / dedications

Commissioned by Musikinstitutet i Kungsvägen.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.