paluu

by Hannu Pohjannoro

return, return

Empty sheet

Hannu Pohjannoro

paluu

Uusinta Publishing Company

Description

The work is based on the idea of combining a circular movement with one that presses onwards and never returns. At first it looked as if the work would be a set of variations, as indeed it is, but variation should here be understood in a very general sense. There is no one theme but seven ideas to some extent sharing the same material, and three different perspectives on these seven moments.

The first section is optimistic allegro music consisting of seven vignettes following one another without a break. The second section is a varied repeat of the first. The variation is in places very marked and does not observe any precisely predetermined principles. Rather, it affords a different perspective on the same phenomena; or it is like viewing an imaginary landscape just seen with the bare eyes through a pane of wavy glass.

The second phase marks a turn in some direction, the third waiting and movement. The same seven moments are repeated, with further variation, but in the same order. The static waiting of the first vignette gives way to a quick melody-like flow from which the remaining vignettes each in turn surface. The ending is decisive, but I debated for a long time whether the quintet could continue: would a fourth round be possible, or could something quite different ensue, some Ultimate Goal? I could not imagine what it might be, or at least not without having to make the quintet much bigger, in which case the original idea of a tripartite work would have become hazy.

© Hannu Pohjannoro (2000/2003)

translated by © Susan Sinisalo

Teoksen taustalla on ajatus kehämäisen ja eteenpäin suuntautuvan, palaamattoman liikkeen yhdistämisestä. Aluksi näytti siltä, että teoksesta tulisi variaatiosarja, ja niin siitä tulikin, mutta variaatio on ymmärrettävä sangen yleisessä merkityksessä. Ei ole yhtä teemaa, vaan seitsemän sommitelmaa osin yhteisistä aineksista, ja kolmesta eri näkökulmasta näihin seitsemään hetkeen.

Ensimmäinen jakso muodostuu seitsemästä tauotta toisiaan seuraavasta tuokiosta valoisaa allegromusiikkia. Toinen jakso on edellisen muunnettu kertaus. Muuntuminen on paikoin varsin voimakasta, eikä noudata ennalta tarkoin rajattuja periaatteita. Pikemminkin on kyse toisesta näkökulmasta samoihin ilmiöihin, tai ikään kuin äsken paljain silmin nähdyn kuvitteellisen maiseman katselusta uudelleen aaltoilevan lasin lävitse.

Toinen vaihe on käänne johonkin, kolmas vaihe on odotus ja liike. Samat seitsemän hetkeä kerrataan, edelleen muuntuneina, mutta samassa järjestyksessä. Ensimmäisen tuokion pysähtynyt odotus murtuu nopeaan melodian kaltaiseen vuohon, josta jäljellä olevat hetket kehkeytyvät esiin kukin vuorollaan. Päätös on painokas, mutta pitkään pohdin, voisiko kvintetto vielä jatkua: olisiko neljäs kierros mahdollinen tai voisiko seurata jotain ihan muuta, jokin Lopullinen Päämäärä. En pystynyt kuvittelemaan sellaista, ainakaan ilman, että olisi syntynyt vaatimusta kasvattaa kvintettoa vielä huomattavasti laajemmaksi, jolloin alkuperäinen ajatus kolmijaosta olisi hämärtynyt.

© Hannu Pohjannoro (2000/2003)


Instrumentation

fl, cl, vln, vlc, pno


Category

Chamber Works


Premiere

Focus Ensemble (Esa-Veli Riuttamäki, flute, Mikko Kauppinen, clarinet, Kaisa-Mari Puustinen, violin, Juha Malmivaara, cello, Katariina Liimatainen, piano), Time of Music, Viitasaari, July 8, 2000.


Commisioned by / dedications

Commissioned by Focus Ensemble.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.