Opus sonorum

by Joonas Kokkonen

Empty sheet

Joonas Kokkonen

Opus sonorum

Fennica Gehrman

Description

The Opus Sonorum was composed partly as a countermove to the works ruled by percussion instruments that tended to dominate the modernism of the time. It therefore has no percussion at all, though the piano to some extent makes up for this. The piano runs and string tremolo webs introduce a new coloristic element into Kokkonen’s idiom, but otherwise the work is founded on dense motif technique and especially the motif E-A-Es-H(si)-B, i.e. the musical letters of the name Jean Sibelius. The work is in three movements ending with a fast one - the last time this would occur in the orchestral music of Kokkonen.

© Kimmo Korhonen, November 1998

(translated by © Susan Sinisalo, February 1999)

Yhtenä Opus Sonorumin, ”sävelten teoksen”, lähtökohtana oli luoda vastaveto ajan modernismia hallinneille lyömäsoitinvaltaisille teoksille. Sen vuoksi mukana ei ole lainkaan lyömäsoittimia, joskin piano korvaa osittain tämän puutteen. Pianon juoksutukset ja jousten tremolokentät tuovat uuden koloristisen elementin Kokkosen sävelkieleen, mutta muutoin lähtökohtana on tiivis motiivitekniikka, jossa yhtenä keskeisenä lähtökohtana on ollut aihe e-a-es-h(si)-b eli Jean Sibeliuksen nimen musiikilliset kirjaimet. Teos on kolmiosainen kokonaisuus, joka päättyy nopeaan osaan; näin tapahtuu viimeisen kerran Kokkonen orkesterimusiikissa.

© Kimmo Korhonen, 11/1998


Instrumentation

2232 4320 00 0, pno, str [pic+fl, bcl.]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Sibelius Centenary Concert, Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Paavo Berglund, Helsinki (Finland), 16 Feb 1965


Movements

1. Moderato, 2. Adagio non troppo, 3. Allegro non troppo


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.