On maassa hanget puhtahat

by Väinö Hannikainen

På marken ligger dunmjuk snö

Empty sheet

Väinö Hannikainen

On maassa hanget puhtahat

Music Finland
Instrumentation

str, voc


Language

Fi


Lyricist

Héllen Immi (san.)Rundt Joel (käänt.)


Arranger

Kuusisto Ilkka


Commisioned by / dedications {}

+ Add information