On maassa hanget puhtahat

by Väinö Hannikainen

På marken ligger dunnmjuk snö

Empty sheet

Väinö Hannikainen

On maassa hanget puhtahat

Music Finland
Instrumentation

voc, pno


Language

Fi


Lyricist

Hellén Immi (san.)Rundt Joel (käänt.)


Commisioned by / dedications {}

+ Add information