Omaggio per violino solo

by Jyrki Linjama

per violino solo

Empty sheet

Jyrki Linjama

Omaggio per violino solo

Edition Wilhelm Hansen

Description

My piece for violin, Omaggio, was written in 1991 in Berlin (where I was studying with Witold Szalonek). I wrote it for Kaija Saarikettu, who had earlier premiered my first Concerto for Violin. The "homage" referred to by the title is to a Polish priest, Maximilian Kolbe, who was murdered during World War II. In this piece I have applied some of the strict serial ideas I used in my Concerto in a more flexible and open way. My aim, a coherence in a very rich and differentiated sound-world, may not be especially new or original, but it is still worth striving for. There are two sources of pitch-material in the piece: a 12-tone row and a medieval antiphon; the latter brings a certain luminousness and openness to the chromatic material, for instance, through the flageoletto-pizzicatos.

© Jyrki Linjama

Kirjoitin viulukappaleeni Omaggion vuonna 1991 Berliinissä (missä opiskelin Witold Szalonekin johdolla). Kirjoitin sen Kaija Saariketulle, joka oli aiemmin kantaesittänyt ensimmäisen viulukonserttoni. Otsikon "omistus" viittaa puolalaiseen pappiin, Maximilian Kolbeen, joka murhattiin toisen maailmansodan aikana. Olen soveltanut tässä kappaleessani joitain konserttoni ankaran sarjallisia ideoita joustavammalla ja avoimemmalla tavalla. Päämääräni, ykseys hyvin rikkaassa ja eriytyneessä äänimaailmassa, ei kenties ole kovin uusi tai omaperäinen, mutta silti yhä tavoittelemisen arvoinen. Kappaleen säveltasomateriaalilla on kaksi lähtökohtaa: kaksitoistasävelrivi ja eräs keskiaikainen antifoni; viimeksimainittu tuo kromaattiseen materiaaliin tiettyä valohehkua ja avoimmuutta, esimerkiksi huiluääni-pizzicatojen kautta.

© Jyrki Linjama


Instrumentation

vln


Category

Works for Solo Instrument


Premiere

Kaija Saarikettu, Helsinki, 2 April 1993.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.