Ögonblicket

by Erik Bergman

The Moment

Sångsvit till dikter av Solveig von Schoultz

Empty sheet

Erik Bergman

Ögonblicket

Fennica Gehrman

Description

Ögonblicket (Kiitävä hetki) liittyy ensisijaisesti tunteisiin. Ensimmäisen laulun säestyksen trilli soi onnensa huumassa, kunnes hetki särkee lumon sanoillaan ’kaikki kuuluu minulle’; mihin sisältyy myös maahan pudonnut ja särkynyt linnunpesä.

Toisen laulun Rakastava aloittaa pianon pelkistetty melodia. Rakkautta pohtiva meditaatio aaltoilee intohimon ja sisäisen keskittymisen välillä.

Laulu nro 3 Muistosäe piirtyy ironisena, kirpeänä tutkielmana oman minän eksyneisyydestä elämässä.

Neljännen laulun nimi Lintu heitti ohikiitävän varjon Buddhan uneen on poimittu Anuradhapura-runosta. Sanattomana se vetoaa suoraan kuulijan mielikuvitukseen.

Viimeinen laulu Kiitävä hetki ryöpsähtää kiivaana kehotuksena: Nopeasti! Hetki on kohta ohi!

© Erik Bergman, 1995

Ögonblicket berör i hög grad det emotionella. Första sångens drill i pianot sorlar som en lyckolåt tills ögonblicket säger att ’allt hör till mig’, inbegripet det krossade fågelboet på marken.

Den andra sången, Den älskande, inleds med en enkel melodi i pianot. Meditationen över kärleken böljar mellan passion och inre samling.

Sång nr 3, Minnesvers, är en skälmsk och lite kärv betraktelse över det egna jagets vilsenhet i livet.

Titeln på den fjärde, En fågel fällde en flyktig skugga i Buddhas dröm, är en rad ur dikten Anuradhapura. Sången vädjar till åhörarens fantasi, utan text.

Den sista sången, Sekunden, är en hetsig uppmaning: ’Fort! Sekunden är snart förbi!’

© Erik Bergman, 1995


Instrumentation

sopr, pno


Category

Vocal and Choral Works


Language

Sv


Opus no.

op.128


Lyricist

Solveig von Shoultz


Premiere

Riikka Hakola, soprano, Gustav Djupsjöbacka, piano, Helsinki, December 8, 1995


Movements

1. Jag är här (I am here), 2. Den älskande (The lover), 3. Minnesvers (Memorial verse), 4. En fågel fällde en flyktig skugga i Buddhas dröm (A bird threw a brief shadow in Budda's dream), 5. Sekunden (The second)


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Society of Finnish Composers


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.