Now

by Erik Bergman

Nu

for viola and piano

Empty sheet

Erik Bergman

Now

Fennica Gehrman

Description

For man, ‘now’ is the very heart of existence lying between the events of the past and the dawning of a new day. The title of my work Now was chosen in order to describe the creative process itself - ideas vieing with one another and colliding. In the midst of a violent outburst one may suddenly come upon an equally surprising moment of calm, a reflection on time's onward flow and the course taken by creation. The work's four movements make use of many similar thematic elements. Various motives appear and reappear like reminiscences or flashbacks. Different shades of illumination and playing techniques bring the content into relief, one contrast enhancing another. The four movements should be regarded as a whole. Everything happens now, in the present, within the frame where the music's content has been set out. The viola and the piano engage in a dialogue where the partners comment and answer in turn. Each has his or her own integrity, character and personality.

Now was commissioned by the 1995 Lapland Festival in Arjeplog, Sweden, with funds provided by NOMUS.

© Erik Bergman

(Fennica Gehrman)

Nuet upplever mänskan som existensens kärna mellan gårdagens förflutna och den kommande morgondagen. Titeln på min komposition Nu vill återge skapandeprocessen, idéerna som bryter sig mot varandra. Nutt i ett häftigt utbrott kan man plötsligt träffas av en lika häftig blixt av stillhet, av begrundan över tidens framfart, över skapelseprocessens utveckling. Det tematiska materialet i de fyra satserna är delvis gemensamt, olika motiv dyker upp och återkommer som en påminnelse. Olika belysningar, olika spelsätt ger relief åt innehållet, kontrasterna belyser varandra. De fyra satserna är att betrakta som en helhet. Allt sker nu, inom ramen för innehålet. Samspelet mellan altviolinen och pianot är en dialog, man kommenterar och svarar varandra. Var och en har sin integritet, sin karaktär och personlighet.

Nu är ett beställningsarbete för Lapplands Festspel 1995 i Arjeplog, med stöd av NOMUS.

© Erik Bergman

(Fenica Gehrman)


Instrumentation

vla, pno


Category

Chamber Works


Opus no.

op.126


Premiere

Vladimir Mendelssohn, viola, Kyoko Hashimoto, piano, Arjeplog (Sweden), July 6, 1995


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Lapplands Festival and NOMUS


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.