Narrative Topography II

by Lauri Kilpiö

Empty sheet

Lauri Kilpiö

Narrative Topography II

Music Finland

Description

Urkuteos Narrative Topography II (2013–2014) on eräänlainen sisarteos lähes 7 vuotta varhaisemmalle harmonikkakappaleelleni Narrative Topography I (2007/2008). Teoksilla ei juuri ole yhteistä musiikillista materiaalia, vaan niitä yhdistää samantapainen sävellyksellinen peruslähtökohta: kappaleiden musiikilliset objektit eivät ole ensisijaisesti melodioita tai teemoja, vaan pikemminkin eleitä, tekstuureja tai sointeja. Narrative Topography -teosten musiikki näyttää siis rakentuvan erilaisista pinnanmuodostuksellisista tai tekstuurillisista tilanteista, siis ”topografioista”. Näitä ”topografioita” kuitenkin käsitellään pitkälti kuten teemoja perinteisessä musiikissa: niitä toistetaan, muunnellaan, kehitellään, laajennetaan, pilkotaan tai yhdistellään muiden ideoiden kanssa. Siten topografiasta tulee kerronnallista (narrative) ja se saa musiikillisen merkityksen.

Narrative Topography II jakaantuu laajalla tasolla kolmeen jaksoon, joista ensimmäinen kestää noin 2 minuuttia, toinen noin 5 minuuttia ja kolmas noin 5 minuuttia. Ensimmäisen jakson materiaaleja ovat hiljainen valuva cluster, lyhyet dissonoivat fortissimopariäänet sekä vain jalkiolla soitettava hiljainen 1–4 -ääninen koraali. Toinen jakso rakentuu kauttaaltaan sointikentistä; erityisen yleinen ääniobjektityyppi on kiilamaisesti leviävä sointu, joka tremoloiksi, trilleiksi tai asteikkokuluiksi muuttuen haihtuu ilmaan. Toinen jakso on lähes yksinomaan hiljaista musiikkia, joka piirtää pitkän rekisterillisen kaarroksen urkujen kaikkein matalimmasta rekisteristä kaikkein korkeimpaan ja takaisin melko alas. Toisen jakson aikana pysähdytään välillä muutamia kertoja myös kuuntelemaan staattisia, trillien värittämiä ja ainutlaatuisella tavalla rekisteröityjä sointuja, jotka tuntuvat avaavan ikkunan johonkin toiseen todellisuuteen. Kolmannessa jaksossa palataan ensimmäisen jakson ideoihin, mutta ne esiintyvät nyt aivan eri valossa kuin aiemmin. Viimeiset kolme ja puoli minuuttia ovat käytännössä yhtä pitkää loppunousua. Sen aikana kuullaan muistumia myös toisen jakson sointikentistä, mutta tällä kertaa fortissimossa.

Narrative Topography II:n sävellystyö alkoi perusteellisella tutustumisella Paavalin kirkon ja Helsingin Tuomiokirkon urkujen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ensimmäisistä luonnoksista teoksen lopulliseen valmistumiseen kului aikaa lähes vuosi. Narrative Topography II on omistettu Tuomas Pyrhöselle, joka tilasi kappaleen Teoston sävellystilausrahaston tuella.

- Lauri Kilpiö -


Instrumentation

org


Category

Works for Solo Instrument


Premiere

Tuomas Pyrhönen, organ, at the St. Paul's Church, Helsinki, November 18th 2014


Commisioned by / dedications

Commissioned by Tuomas Pyrhönen with the funds from the Teosto Foundation for Composition Commissions.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF23227


+ Add information