Musik till sångspelet Fjäriln vingad eller Qvinnogunst och mannamod

by Ilkka Kuusisto

Empty sheet

Ilkka Kuusisto

Musik till sångspelet Fjäriln vingad eller Qvinnogunst och mannamod

Music Finland
Instrumentation

0011 1000 10, pno, str, voc [useita lauluääniä]


Language

Sv


Commisioned by / dedications {}

+ Add information

Score


233 pages
A4-landscape

55.00 € 50.00 € excl. vat