Missa profana

by Erkki Salmenhaara

neliääniselle sekakuorolle

Empty sheet

Erkki Salmenhaara

Missa profana

Music Finland

Description

Jo säveltäessäni Requiem profanumia, maallista sielunmessua, vuosina 1968-69 suunnittelin sille sisarteosta, maallista messua, missa profanaa. Yleisradion tilauksen annettua ulkoisen virikkeen tämä pitkään vireillä ollut suunnitelma vihdoin toteutui vuoden 1977 alkukuukausina – Missa profana valmistui 21.3.1977. Muuan muassa messun teksti, jonka Teivas Oksalan laatima latinankielinen muoto on suuresti inspi-roinut minua, on peräisin noilta lähes kymmenen vuoden takaisilta ajoilta.

Messun sanoma on profaani sanan syvässä ja laajassa merkityksessä: humaani, yleisinhimillinen ja eetillinen. Uskonnolliseen näkemykseen teos silti suhtautuu kunnioittavasti. Credossa sanotaan ihmisestä: ’conscius factus est’. Muoto on passiivinen, koska minulla ei ole varmaa tietoa ihmisen tietoisuuden alkuperästä, mutta se jättää näin mahdollisuuden myös uskonnolliseen tulkintaan. Kuulija huomaa, että teksti paljossa tukeutuu perinteellisen messutekstin aineksille. Ne sisältävät mielestäni sellaisia klassillisia kauneusarvoja, joita ilman messu vuosisataisine historiallisine assosiaatioineen jäisi ratkaisevasti köyhemmäksi.

Kritiikki tulee epäilemättä syyttämään minua muun muassa siitä, että messun kolme viimeistä osaa ovat kaikki melko saman sävyisiä, kulkevat suunnilleen samassa hitaahkossa tempossa ja ovat Benedictuksen päätöstä lukuunottamatta dynamiikaltaan mezzopiano-sävyisiä. Tähän voin vastata ainoastaan, että en mahtanut asialle mitään enkä tälläkään hetkellä voi kuvitella teokselle muunlaista päätöstä.

© Erkki Salmenhaara, 30.3.1977


Instrumentation

chx


Category

Vocal and Choral Works


Language

La


Lyricist

Salmenhaara Erkki (san.)Oksala Teivas (san.)


Premiere

Finnish Radio Chamber Choir, Harald Andersén, Tampere, June 3, 1977.


Movements

I IntroitusII GloriaIII CredoIV BenedictusV Miserere


Archive number

MF3118


+ Add information

Score


16 pages
A4-portrait

8.80 € 8.00 € excl. vat