Midnight

by Erik Bergman

for guitar

Empty sheet

Erik Bergman

Midnight

Fennica Gehrman

Description

Verket skrevs för den finska gitarristen Jukka Savijoki, som uruppförde kompositionen vid sin konsert i London 1977. Det är tekniskt krävande med sina olika tekniker såsom virtuosa passager, ackord, tremolo med korsade strängar, drillar etc. Olika klangfärg uppnås med flageoletter, Bartók-pizzicato, med att anslå strängarna på olika ställen och på skilda sätt osv. Kompositören ger interpreten vissa föredragsfriheter inom ramen för notationens ”styrda impovisation” (inga taktstreck, med approximativt angivna tidsavsnitt i sekunder).

La obra fue escrita para el guitarrista finlandés Jukka Savijoki, que la estrenó en Londres en 1977. Tecnicamente exige mucho del intérprete con sus pasajes y acordes difíciles, con sus trémolos con cuerdas cruzadas, con sus trinos etc. Sonoridades diferentes se alcanzan también por medio de flageoletas, pizzicatos de Bartók; tocando las cuerdas en diferentes partes de distintas maneras etc. El compositor da al intérprete cierta libertad de ejecución dentro del margen de la improvización que la notación permite (sin compases, el tempo aproximado se indica en segundos).


Instrumentation

guit


Category

Works for Solo Instrument


Opus no.

op.83


Premiere

Jukka Savijoki, London, December 9, 1977


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.