Melting crystals

by Ilkka Hammo

for orchestra

Empty sheet

Ilkka Hammo

Melting crystals


Description

Säveltäessäni Melting crystals
-teosta luova ajatusprosessini lähti liikkeelle täysin
ulkomusiikillisista aiheista kuten ilmastonmuutoksesta ja siihen
liittyvästä napajäätiköiden vääjäämättömästä sulamisesta. Työn edetessä
en kuitenkaan halunnut noudattaa näin konkreettista ohjelmallisuutta,
vaan mielikuvat teoksesta ohjautuivat yhä monimerkityksellisemmiksi.
Teoksen nimi juolahti mieleeni jo melko alkuvaiheessa, mikä on minulle
poikkeuksellista. Nimi voi toki viitata sulavaan jäähän, mutta se toimii
myös yleisemmällä tasolla. Säveltäessäni olin kiinnostunut yleisesti
ottaen tekstuurin kristallinomaisesta selkeydestä. Klassismin ihanne on
tässä mielessä teokseni taustavaikuttaja. Sähäkkä, scherzomainen
rytmiikka staccato-artikulaatioineen sekä kirkkaiden sointivärien käyttö
olivat alusta asti teoksen lähtökohtia. Sävellystyön alku sujui hyvin
pitkälti pianon ääressä ja pianosta muodostuikin lopulta keskeinen
soitin teoksessani. Nimensä mukaisesti teos käsittelee edellä mainitun
kristallimaisuuden sulamista. Kokonaisdramaturgia noudattaa
myöhäisromanttiselle musiikille tyypillistä draaman kaarrosta
suvantovaiheineen ja huipennuksineen musiikillisen materiaalin
koostuessa erilaisista sulamisprosesseista: ylärekisterissä soiva
musiikki laskeutuu kohti matalampaa rekisteriä, terävä artikulaatio
pehmenee, dissonoivuus "sulaa" paikoitellen lähes tonaaliseen
harmoniaan. Toisinaan jousisoitinten soinnissa on eräänlaista
jäähyväistunnelmaa ja huipennuksessa vellova jousitekstuuri ajautuu
lopulta lähes kaaottiseen tilaan. Ovatko sävellysprosessin ensimmäiset
ajatukset ajankohtaisten ympäristöuhkien kuvauksesta jääneet kuitenkin
taustalle vaikuttamaan? Se jääköön kuulijan päätettäväksi.

- Ilkka Hammo


Instrumentation

2111 1101 10 0, pno, str


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Tampering Ensemble, Maja Metelska, cond. Tampering-festival, August 26, 2017, Tampere, Finland


Commisioned by / dedications

Commissioned by Tampering ry


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.