Maria Suite

by Mikko Heiniö

Maria Suite

Maria Suite for Mixed Choir

Empty sheet

Mikko Heiniö

Maria Suite

Fennica Gehrman

Description

Key Ensemblen tilaama Maria Suite lähestyy Neitsyt Mariaa, äitihahmoa, viidestä kielellisestä ja musiikillisesta näkökulmasta.

Kaksi ensimmäistä laulua, jotka liittyvät välittömästi toisiinsa, kertovat mustasta Mariasta. "Mary Had a Baby" tuo kaikuja tunnetusta negrospirituaalista. "La Negrita" ('pieni musta') puolestaan viittaa costaricalaiseen legendaan (ja kansantanssiin). Vuonna 1635 mestitsityttö löysi metsästä mustasta kivestä tehdyn pienen Neitsyen. Hän pani sen talteen koriinsa, mutta seuraavana päivänä se oli palannut alkuperäiselle paikalleen. Kun sama toistui, tyttö vei veistoksen papille joka talletti sen kirkkoon.Taas veistos palasi metsään, ja nyt ymmärrettiin Neitsyen haluavan että sille paikalle rakennetaan kirkko. Neljä vuotta myöhemmin Cartagoon valmistui Basilica Nuestra Señora de los Angeles, josta tuli Costa Rican kansallispyhättö. La Negrita julistettiin maan suojeluspyhimykseksi vuonna 1824, ja samana vuonna Miguel Bonilla kirjoitti runosarjansa Canciones a Nuestra Señora de los Angeles.

Kolmas laulu, "Maria aber behielt…", liittyy monin tavoin Martti Lutheriin, joka kyllä kunnioitti Neitsyt Mariaa muttei hyväksynyt katolisen kirkon Marialle antamaa välittäjän asemaa. Teksti on Lutherin raamatunkäännöksestä (1545), jouluevankeliumin kohdalta, ja sitä leikkaa hänen muista teksteistään poimittu, Mariaa koskeva lausuma. Musiikilliseen tekstuuriin on upotettu Lutherin virsi "Vom Himmel hoch".

Neljäs ja viides laulu liittyvät jälleen yhteen. "Mater, fons amoris" pohjautuu 1200-luvulta periytyvään hymniin Stabat mater, jonka tekijän on arveltu olevan fransiskaani Jacopone da Todi. Jumalan Äiti, БОГОРОДИЦЕ (Bogoróditse), on ortodoksisen kirkon keskeisimpiä aiheita. Cantus firmukseksi olen valinnut Valamossa käytetyn melodian.

Maria Suite on saanut virikkeitä Elina Vaulan kirjasta Jumalainen nainen, ja materiaalin hankinnassa minua ovat auttaneet Jopi Harri, Minna Heiniö ja Markus Büttner.

Commissioned by the Key Ensemble, Maria Suite contemplates the Virgin Mary, the ultimate mother figure, from five linguistic and musical perspectives.

The first two songs, back to back, are about a black Mary. Mary Had a Baby echoes a well-known spiritual, while La Negrita (The little black one) refers to a folk legend (and folk dance) from Costa Rica. In 1653, a mestizo girl found a small image of the Virgin Mary made of black stone in the forest. She put it in her basket, but the next day it had returned to its original location. When this happened again, the girl took the sculpture to a priest, who put it in a church. Again the image returned to the forest, and it was then understood that the Virgin wished for a church to be built at that location. Four years later, the Basilica Nuestra Señora de los Angeles in Cartago was completed, and it became the national shrine of Costa Rica. La Negrita was declared the country’s patron saint in 1824, and in the same year Miguel Bonilla wrote a cycle of poems entitled Canciones a Nuestra Señora de los Angeles.

The third song, Maria aber behielt..., goes back to Martin Luther, who revered the Virgin Mary but did not accept the role of mediator that the Catholic Church had assigned to her. The text comes from the Christmas Gospel in Luther’s German translation of the Bible (1545), juxtaposed with a statement about the Virgin from his other writings. The musical texture incorporates the hymn Vom Himmel hoch, also by Luther.

The fourth and fifth song go together. Mater, fons amoris is based on the 13th-century hymn ‘Stabat mater’, attributed to a Franciscan monk named Jacopone da Todi. The Mother of God, БОГОРОДИЦЕ (Bogoróditse), is one of the key motifs of the Orthodox Church. The cantus firmus here is a chant used in the monastery of Valamo.

Maria Suite was inspired by the book Jumalainen nainen (The divine woman) by Elina Vaula, and I was assisted in the compiling of material by Jopi Harri, Minna Heiniö and Markus Büttner.

Mikko Heiniö 2011, transl. by Jaakko Mäntyjärvi


Instrumentation

chx


Category

Vocal and Choral Works


Language

En


Premiere

Key Ensemble, cond. Teemu Honkanen, Pargas, 24 March 2012.


Movements

1. Mary Had a Baby, 2. La Negrita, 3. Maria aber behielt… 4. Mater, fons amoris, 5. БОГОРОДИЦЕ (Bogoróditse)


Commisioned by / dedications

Commissioned by Key Ensemble.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.