La corona e colori

by Max Savikangas

Auringonkehrä ja värit, The Corona and Colours

per quintetto di fiati

Empty sheet

Max Savikangas

La corona e colori

Music Finland

Description

My Wind Quintet, entitled La Corona e colori (Engl. The Corona and Colours) has its compositional seeds in the long-term and mulitifaceted cooperation with oboist Keijo Silventoinen and Colori Wind Quintet. It has been fascinating to delve into the timbral possibilities of the wind quintet. These beautiful and timbrally very clearly profiled blown instruments offer vast possibilites, but also challenges for the composer. The title refers partly to the tension and interchange between the timbral fusion and separation of the wind quintet.

I would like to express my gratitude to the members of Colori Wind Quintet for the workhsop togehter, where I had the chance to try out my many ideas. I would also like to thank the Finnish Composers' Copyright Society Teosto, by support of which the piece was finished.

-----------

Puhallinkvintettoni La Corona e colori (suom. Auringonkehrä ja värit) on seurausta monisäikeisestä ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä oboisti Keijo Silventoisen ja Colori-puhallinkvintetin kanssa. On ollut kiehtovaa uppoutua puhanllinkvintetin sointimahdollisuuksiin. Sointiväreiltään hyvin selkeästi profiloituvina nämä upeat puhallinsoittimet tarjoavat säveltäjälle valtavasti mahdollisuuksia, joskin myös haasteita. Teosnimi viittaa osaltaan soinnillisen yhteensulautumisen ja erillisyyden väliseen jännitteeseen ja virtailuun.

Haluankin lämpimästi kiittää Colori-puhallinkvintetin jäseniä workshop-työskentelystä, jossa sain testata moninaisia puhallinkvintetti-ideoitani sekä myös Teostoa, jonka myöntämän sävellystilausapurahan turvin teos valmistui.


Instrumentation

fl, ob, cl, bsn, hn


Category

Chamber Works


Movements

1


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Colori Wind Quintet, Finland. Dedicated to Keijo Silventoinen, oboist of the Colori Wind Quintet.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF21738


+ Add information