Kyrko Kantat

by Alfred Anderssén

för soli, kör och orgel

Empty sheet

Alfred Anderssén

Kyrko Kantat

Warner/Chappell
Instrumentation

sopr solo, baryt solo, chx, chc/chb, org


Language

Sv


Opus no.

op. 19


Lyricist

Gånge Rolf (san.)


Premiere 19271211
Movements

Det vandrar en skara till Herrens hus (I), Lovad vare Herran, våra fäders Gud (IIa), Böj ditt knä, mitt folk (IIb)


Commisioned by / dedications {}

+ Add information

No sheet music available from Music Finland.