Kyrie in memoriam

by Jaakko Mäntyjärvi

Empty sheet

Jaakko Mäntyjärvi

Kyrie in memoriam

Sulasol

Description

This simple Kyrie was commissioned by Marian Dolan for the Reformation Day concert at Candler College (Emory University) in October 2001. It is a very brief setting of the text with a D minor flavour, although the harmonies are modal and occasionally non-functional. The 'in memoriam' in the title stems from the fact that this piece is based on an unpublished instrumental elegy that I wrote when my last surviving grandparent (my maternal grandmother) died in 1993.

© Jaakko Mäntyjärvi (2002)

Tämän yksinkertaisen Kyrien tilasi Marian Dolan Candler Collegessa (Emory-yliopistossa) pidettyä uskonpuhdistuksen muistopäivän konserttia varten lokakuussa 2001. Teos on hyvin lyhyt ja vahvasti d-mollin sävyinen, vaikkakin sen harmoniat ovat modaalisia ja paikoin ei-funktionaalisia. Otsikon 'in memoriam' tulee siitä, että teoksen pohjana on julkaisematon instrumentaalielegia, jonka sävelsin viimeisen elossa olleen isovanhempani (äidinäitini) kuoltua vuonna 1993.

© Jaakko Mäntyjärvi (2002)


Instrumentation

chx, org [SA(T)B]


Category

Vocal and Choral Works


Language

La


Premiere

Candler Choraliers, cond. Marian Dolan, Atlanta, October 2001.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Candler Choraliers (Atlanta, USA).


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.