Koraalialkusoittoja III

by Sulo Salonen

10 pientä urkukoraalia

Empty sheet

Sulo Salonen

Koraalialkusoittoja III

Fennica Gehrman
Instrumentation

org


Category

Works for Solo Instrument


Opus no.

op. 29


Movements

Ah, mit' on tää elämä? Svk.451 (I), Ack, vad är dock livet här? Sv.Psb.446 (I), Ajasta aikaan varjellut Svk.214 (II), Gammal är kyrkan Sv.Psb.164 (II), Autuuden ja armon sana Svk.182 (IIIa), Ordet om Guds nåd och frälsning Sv.psb.141 (IIIb), Du haver seger vunnit S.Psb.70 (IV), Herra, kun sä sanassasi Svk.163 (V), Ordets Herre, du, som givit Sv.Psb.183 (VI), Jeesus, auta heräämähän Svk.226 (VI), Herre, samla nu oss alla Sv.Psb.185 (VI), Mun tutkit, Herra, tarkasti Svk.343 (VII), Mä kauniin tiedän kukkasen Svk.164 (VIIIa), Jag vet ett blomster, skönt och skärt Sv.Psb.144, Oi Jeesus, Auttajamme Svk.35 (IX), Din godhet låt oss lova Sv.Psb.32 (IX), Voi, tuskassaan Svk.59 (X), Ack, hjärtans ve Sv.Psb.63 (X)


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.