Concerto for Violin and Orchestra Op. 75

by Paavo Heininen

Empty sheet

Paavo Heininen

Concerto for Violin and Orchestra Op. 75

Fennica Gehrman

Description

Concerto harks back to the slightly earlier chamber music work Murasaki in Casa Ando op. 72 [...]

The work has two movements, Helix (Round) and Traktrix (Swerve), graphic descriptions as much as rhyming titles. Both movements are divided into five sections separated by orchestral interludes. The final orchestral section in each movement is more extensive and dramatic than the others.

There is no pure conspicuous virtuoso element in the concerto, but there is plenty of concealed technical bravado. The composer collaborated with violinist Kaija Saarikettu, and the solo part was in fact completed long before the concerto was otherwise finalized.

© Antti Häyrynen, 2000

(Musica nova Helsinki)

translated by © Jaakko Mäntyjärvi and © Susan Sinisalo

Viulukonserton lyyrisen latauksen taustalta erottuu hieman aiemmin valmistuneen kamariteoksen Murasaki in Casa Ando op. 72 vaikutus. [...]

Teoksessa on kaksi osaa, Kierros ja Kaarros, graafisia kuvauksia yhtä paljon kuin rimmaavia otsikoita. Kumpikin osa jakaantuu viiteen jaksoon, joita erottavat toisistaan orkesterin interludit. Kummankin osan viimeinen orkesteritaite on muita laajempi ja dramaattisempi. Sävellysprosessissa Heininen antoi myös kummankin osan eri jaksoille väliotsikot, jotka "kertovat totta sisällön jäsentymisestä, vaikka sananvalinta on tarua ja taivuttelu peliä".

Konsertosta ei löydy puhdasta ja näkyvää taituriainesta, mutta vaikeammin erottuvaa virtuoosisuutta senkin edestä. Teknisissä kysymyksissä säveltäjä on tehnyt yhteistyötä viulisti Kaija Saariketun kanssa ja teoksen soolo-osa valmistui jo pitkään ennen kokonaisuuden viimeistelyä.

© Antti Häyrynen, 2000

(Musica nova Helsinki)


Instrumentation

solo violin+21, cor anglais, 2, alto saxophone, 2/2220/02/1, piano (doubling celesta), strings


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere

Kaija Saarikettu, violin, Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Ernest Martínez-Izquierdo, Musica nova Helsinki, 3 March 2000.


Movements

1. Kierros (Helix): Synty - Runo - Tikka - Into - Riento (Birth - Poem - Woodpecker - Enthusiasm - Running), 2. Kaarros (Traktrix): Lepatta - Hekatta - Toccata - Unetta - Laulu (Flickerta - Heckata - Toccata - Dreamless - Song)


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Finnish Broadcasting Company.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.