Concerto for Orchestra

by Usko Meriläinen

Empty sheet

Usko Meriläinen

Concerto for Orchestra

Music Finland

Description

The Concerto for Orchestra marks the climax of Meriläinen’s early neoclassical period while at the same time looking ahead to new stylistic elements. It also incorporates some of the ideas he picked up on a Darmstadt summer course he attended while composing the work in 1956. More than anything the effective rhythms point to the neoclassical school. The innovative elements include the greater chromaticism of the melodies (such as the 12-note motif of the canon with which the first movement opens) and the thickening of the texture into what at times resemble web-like shapes.

© Kimmo Korhonen, November 1998

(translation Susan Sinisalo, February 1999)

Konsertto orkesterille huipentaa Meriläisen varhaisen uusklassisen kauden, mutta avaa samalla tietä eteenpäin kohti uudenlaisia tyyliaineksia. Osittain mukana on virikkeitä, joita Meriläinen sai kesken teoksen säveltämisen vuonna 1956 tekemältään opintomatkalta Darmstadtin kesäkursseille. Uusklassismin perintöön viittaa ennen muuta tehokas rytmiikka. Uudenlaisia aineksia ovat kromaattisemmaksi tullut melodiikka - esimerkiksi ensiosan avaavan kaanonin perustana oleva 12-sävelinen aihe - sekä paikoin kudoksen tihentyminen kenttämäisiksi hahmoiksi.

© Kimmo Korhonen, 11/1998


Instrumentation

3232 4231 12 0, str [2pic]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Tampere Philharmonic Orchestra, cond. Usko Meriläinen, November 23, 1956.


Movements

1.Moderato, 2.Allegro con brio, 3.Adagio, 4.Allegro molto.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF61


+ Add information