Katoamisia

by Max Savikangas

Disparitions, Disparitions

alttoviululle ja live-elektroniikalle

Empty sheet

Max Savikangas

Katoamisia

Music Finland

Description

Teoksen nimi viittaa kuvataiteilija Catarina Ryöpyn (s. 1939) valokuvainstaallaatioiden sarjaan Katoamisia, jonka viimeisimpään osaan, Eksyneet (2006) sävelsin kahdeksankanavaisen, muuntuvan äänimaiseman käyttäen alttoviululla ja live-elektroniikalla tuottamaani materiaalia. Teos oli esillä Hyvinkään taidemuseossa keväällä 2006. Ulkopuolisuuden ja vierauden tunteen tiedostaminen itsessä ja muissa on yksi Catarina Ryöpyn taiteen keskeisistä teemoista. Hän pohtii teoksissaan ihmisen identiteetin rakentumista, tai pikemminkin sen haurautta ja häilyvyyttä ulkoisten paineiden, pakolaisuuden, syrjäytymisen ja köyhyyden alla.

Sävellykseni Katoamisia alttoviululle ja live-elektroniikalle perustuu Eksyneet-äänimaiseman materiaaleihin, joita on sovellettu yksiääniseen, lineaarisesti etenevään live-esitykseen. Yhdistelen kehittelemiäni alttoviulutekniikoita ja sointivärejä live-elektronisiin keinovaroihin. Erityisesti kiinnosti kontrastoida ajassa muuntuvia säröytyneitä, täriseviä, repeäviä, rakeisia tai muulla tavalla rikkinäisiä, ikään kuin dissonoivia sointivärejä alttoviulun pehmeästi laulavaan linjaan. Ajattelin, että äänenvärityyppien välinen jännite potkisi musiikkia eteenpäin.

Sävellysprosessin lähtökohtana oli paljolti improvisointi ja live-elektroniikan mahdollisuuksien kokeileminen, säveltasomateriaalina kehittelemäni 6-sävelinen harmonia/skaala -järjestelmä. Teos ei ole lopullisessa muodossaankaan tarkkaan uloskirjoitettu, vaan sisältää väljempiä ohjeita siitä, miten nuottimateriaalia pitää soveltaa. Sama koskee live-elektroniikan hienosäätöä pedaalien avulla: halusin, että notaatio ei tukahduta vuorovaikutusta live-elektroniikan kanssa. Tein merkinnät kuitenkin riittävällä tarkkuudella, jotta muiden olisi mahdollista esittää teoksesta omia tulkintojaan partituurin ja perusteella.

© Max Savikangas 2007


Instrumentation

vla, live electr


Category

Works for Solo Instrument


Premiere

Max Savikangas, viola and live electronics, Kalle Vanhapelto, sound, Järvenpää, Finland, March 15, 2007.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF19806


+ Add information

Score


5 pages
A3-landscape

7.44 € 6.00 € excl. vat