Kalkkeen meri ahtona

by Olli Virtaperko

harmonikalle ja konserttikanteleelle

Empty sheet

Olli Virtaperko

Kalkkeen meri ahtona

Music Finland

Description

Harmonkalle ja kanteleelle kirjoittamassani duossa "Kalkkeen meri ahtona" (2006) sävellystyön haasteena oli sovittaa äänenväriltään ja perusluonteeltaan kahden täysin erilaisen instrumentin sointimaailma eheäksi, kamarimusiikilliseksi kokonaisuudeksi. Olin jo kirjoittanut molemmille soittimille aiemmin soittotekniikoiden ja muodon puolesta varsin perinteiset soolokappaleet, joten halusin tehdä "Kalkkeesta" kokeellisemman ja ilmaisultaan abstraktimman kokonaisuuden. Etenkin teoksen kanteleosuudessa käytin lukuisia instrumentaalisia erikoistekniikoita ja apuvälineitä. Kappaleessa kanteletta soitetaan muun muassa puisella dulcimer-kapulalla ja sähkömagneettisen kentän soinnin tuottavalla ebow'lla, joka saa ferromagneettisen kielen värähtelemään jatkuvasti tuottaen lopputuloksena hieman jousisoitinta muistuttavan tasaisen ja jatkuvan äänen. Lisäksi hyödynnän kanteleen sävelvaihtajakoneiston mekaniikan mahdollistavia selkeästi kuultavia äänten liu'utuksia äänestä toiseen. Kappalettani varten tekemäni soittimellisen tutkimustyön tuloksena uskon pystyneeni laajentamaan kanteleen ja harmonikan yhteissoinnillisia mahdollisuuksia aiemmin kokeilemattomiin suuntiin.

Musiikin staattisten ja uusiutuvien elementtien suhde oli teoksen sävellysvaiheessa keskeisessä asemassa. "Kalkkeen meri ahtona" sisältää hyvin rauhallista ja stabiilia sointimaisemaa, jota balansoidaan vahvoilla kontrasteilla ja musiikillisen informaation ryöpyillä. Tasapainon löytäminen näiden kahden elementin välillä oli tärkein teoksen muotoa määrittänyt seikka. Mutta kuten musiikissani yleensäkin, halusin myös "Kalkkeen" muodostavan kokonaisuuden, jossa abstrakti musiikillinen kerronta etenisi johdonmukaisesti ja selkeästi – hyvän tarinan lailla. Tämä kerronnan selkeys ja loogisuus on aina ollut musiikillinen tavoitteeni, ja kaikki "Kalkkeessa" tekemäni musiikilliset valinnat olivat viime kädessä alisteisia tälle päämäärälle.

© Olli Virtaperko, syyskuu 2007


Instrumentation

acc, kantele


Category

Chamber Works


Premiere

Veli Kujala, accordeon, Eija Kankaanranta, kantele, Berlin (Germany), May 14, 2006.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF19215


+ Add information

Score


12 pages
Special size

9.92 € 8.00 € excl. vat