Kaliki

by Max Savikangas

for Violoncello Solo

Empty sheet

Max Savikangas

Kaliki

Music Finland

Description

for violoncello solo


Instrumentation

vlc


Category

Works for Solo Instrument


Premiere

Markus Hohti, cello, Pieksämäki, April 1, 2003.


Commisioned by / dedications

Commissioned by Markus Hohti.


+ Add information