String Quartet No. 5

by Aulis Sallinen

Pieces of Mosaic

Mosaiikinpaloja

Empty sheet

Aulis Sallinen

String Quartet No. 5

Novello

Description

Sallinen’s String Quartet No. 5 was completed in 1983 on the initiative of the Helsinki Festival, the Kuhmo Chamber Music Festival and the celebrated American ensemble, the Kronos Quartet, who duly arrived in Kuhmo in the summer of 1984 to give the work its first performance. The name “Pieces of Mosaic” points towards the quartet’s unusual structure. The work is made up of 16 small sections or ‘pieces’, between which there are sometimes close links, sometimes no connections whatsoever, The composer has himself commented that the quartet has exactly the sort of form that the modern world deserves. As Sallinen has pondered on the disintegrating world around him, so his quartet has shattered into small pieces. It is worth mentioning that the idea of mosaics has run on — admittedly in a different form — into Sallinen’s 5th Symphony composed a few years later, entitled “Washington Mosaics”. In both quartet and symphony there are signs of the composer’s moving around to distinctly new stylistic directions.

© Kimmo Korhonen, 1990 (Helsinki Festival)

(tranlated by © Susan Sinisalo)

Sallisen viides jousikvartetto (”Mosaiikinpalasia”) valmistui vuonna 1983 Helsingin Juhlaviikkojen, Kuhmon kamarimusiikkijuhlien ja maineikkaan amerikkalaisen Kronos-kvartetin aloitteesta. Kronos-kvartetti myös kantaesitti teoksen Kuhmossa kesällä 1984. Kvarteton lisänimi ”Mosaiikinpalasia” viittaa teoksen epätavalliseen muotoratkaisuun. Teoksessa on 16 lyhyttä osaa, ”palasta”, joiden välillä on joskus läheisempi, joskus täysin olematon yhteys. Säveltäjä on itse puhunut siitä, kuinka kvartetolla on sellainen muoto, jonka maailma ansaitsee. Säveltäjän hahmottaessa maailmaa ympärillään kvartetto on pirstoutunut pieniksi palasiksi. Huomattakoon, että ajatus mosaiikeista on kulkeutunut – vaikkakin erilaisessa muodossa – myös paria vuotta myöhempään viidenteen sinfoniaan (”Washington Mosaics”). Sekä kvartetossa että sinfoniassa on nähty vihjeitä hakeutumisesta uudenlaisiin tyylillisiin asemiin.

© Kimmo Korhonen, 1990 (Helsingin Juhlaviikot)

Sallinens femte stråkkvartett (”Mosaikbitar”) kom till år 1983 på initiativ av Helsingfors Festspel, kammarmusikfestivalen i Kuhmo och den berömda amerikanska kvartetten Kronos. Kronos-kvartetten uruppförde musiken i Kuhmo på sommaren 1984. Namnet ”Mosaikbitar” anspelar på kvartettens ovanliga struktur. Den består av 16 korta delar eller ”bitar” med ett ibland nära, ibland nästan obefintligt samband. Kompositören har själv sagt, att kvartetten fått den slags form som världen förtjänar. Då han i sin kvartett försökte gestalta världen omkring sig, spälktes kvartetten upp i bitar. Tanken på mosaiker dök förresten upp igen – fastän i annan form – två år senare i hans femte symfoni (”Washington Mosaics”). Både i kvartetten och i symfonin har man velat se tecken på att Sallinen söker nya stilistiska utgångspunkter.

© Kimmo Korhonen, 1990 (Helsingfors Festspel)

(övers. © Jan Granberg)


Instrumentation

2vln, vla, vlc


Category

Chamber Works


Opus no.

op.54


Premiere

Kronos Quartet (David Harrington, violin I, John Sherba, violin II, Hank Dutt, viola, Joan Jeanrenaud, cello), Kuhmo, July 18, 1984


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Kuhmo Chamber Festival and the Helsinki Festival


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.