Jag vill allting glömma

by Erkki Melartin

Empty sheet

Erkki Melartin

Jag vill allting glömma

Music Finland
Instrumentation

voc, pno


Language

Sv


Opus no.

op. 162/2


Lyricist

Hemmer Jarl (san.)


Commisioned by / dedications {}

+ Add information