Jään äärelle

by Jouni Hirvelä

for 16 solo voices

Empty sheet

Jouni Hirvelä

Jään äärelle

Music Finland

Description

Tässä teoksessa käytän säveltasojen lisäksi hyväksi ihmisäänen rikasta hälyäänten kirjoa. Rakennuspalikoina toimivat esimerkiksi kohinat, narinat, suhinat, säksätykset ja korinat. Teoksen pohjana oleva Olli Heikkosen runo sisältää runsaasti konkreettisiin ääniin liittyvää sanastoa. Lisäksi siinä on monia liikettä kuvaavia ilmaisuja, joita tulkitsen musiikissani. Käsittelen tekstiä sointilähtöisesti ja usein äänitapahtumat koostuvat kokonaisten sanojen sijaan sanojen osista. Teksti on selkeästi ymmärrettävissä vain paikoin. Yksi keskeisimmistä keinovaroista on äänitekniikasta tuttua raesynteesiä muistuttava sävellystekniikka, jossa muodostetaan rakeinen pinta toistamalla jokin tavu nopeasti monta kertaa peräkkäin.

Heikkosen runon lisäksi käytän kappaleessa Itse kirjoittamaani tekstiä. Oma tekstini ei ole itsenäinen, vaan ikään kuin kasvaa runon päällä sammaleen tai naavan tapaan. Se on luonteeltaan vähemmän semanttista kuin alkuperäinen teksti, ja muodostaa eräänlaisen välitason puhtaasti soinnillisen tekstimateriaalin ja Heikkosen runon välillä.

Besides pitches, I take extensively advantage of the rich spectrum of noise-related sounds possible for human voice. As basic building blocks I use humming, creaking, whistling, chugging and rattling sounds. The poem by Olli Heikkonen, which the piece is based on, includes many onomatopoetic words. It also contains expressions describing physical movement, which I interpret in my music. I treat the text as sonic material and often the sound events are based on fragments of words. The text is comprehensible only occasionally. One of the most significant resources is a composing technique which resembles a sound engineering technique called the granular synthesis: granular surface is produced by repeating a syllable very fast.

In addition to the poem by Heikkonen I use text of my own. My text is not independent, but rather growing on the poem like fungus or moss. Its character is less semantic and it kind of forms a bridge from purely sonic text treatment to the poem of Heikkonen.

Jouni Hirvelä


Instrumentation

chx


Category

Vocal and Choral Works


Language

Fi


Premiere

Helsinki Chamber Choir conducted by Nils Schweckendiek, Viitasaari church, June 7, 2012


Archive number

MF22682


+ Add information