Isola

by Sebastian Fagerlund

Empty sheet

Sebastian Fagerlund

Isola

Edition Peters

Description

Jag besökte för flera år sedan en ö i sydvästra Finlands skärgård med namnet Själö. Ön har trots sin stilla skönhet ett historiskt förflutet med en mörkare och tragisk underton. Denna känsla av stillhet och lugn med underliggande mörka stämningar kändes oerhört verkningsfull och gjorde ett djupt intryck på mig.

Musiken i verket är på inga sätt en beskrivning av ön. Intrycket jag fick har dock under flere år levt kvar inom mig och kom i detta verk att fungera som en slags abstrakt inspiration för kompositionen.

Verket består av två stora musikaliska helheter som är sammanlänkade med varandra. Den första satsen; Largamente espressivo inleds med en rytmiskt aggressiv introduktion (Agitato e violento) där verkets material presenteras. Det agressiva framåtskridandet i musiken övergår dock relativt snabbt i det egentliga långsamma tempot i första satsen. Musiken i denna del är melodiös, expressiv och mångbottnad. Den rytmiskt agressiva musikaliska karaktär som förebådats i introduktionen återkommer med kraft i den andra satsen; Agitato capriccioso. Musiken har en vildsint och framåtflytande karaktär där olika ritualistiskt dansanta musikaliska element träder fram.

Verket har beställts av Dmitri Slobodeniouk och Musikfestspelen Korsholm.

© Sebastian Fagerlund 2007


Instrumentation

2232 3210 11 0 str: min 65443 [ehn, 2bcl]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Vaasa City Orchestra, cond. Dmitri Slobodienouk, 25th anniversary concert of the Korsholm Music Festival, July 3, 2007


Movements

1. Introduzione (Agitato e violento) - Largamente espressivo, 2. Agitato capriccioso


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Korsholm Music Festival


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.