Intermezzo

by Oleg Larionov

for brass septette and marimba

Empty sheet

Oleg Larionov

Intermezzo

Music Finland

Description

The opening fanfares unleash the curtain of Intermezzo. The piece for brass ensemble and marimba can be considered as a musical portrayal of the dynamics of social interference of diverse personalities - there are outstanding leading voices expressing bright ideas and others sticking up to them; there are moments of uncertainty and conflicts, which gradually turn into happy tunes uniting the players; there is development in the dynamic theme with accelerating pace until 3 cornets merge in victorious hymn. And then this concord is lost all of a sudden, the voices become vulnerable and the motives cropped until everything is swept away with deluge...

The awakening accompanied by the pulsations of time raises new hopes. Soon the signals announce the return of the dynamic theme, this time dressed in bold major harmonies. Its growing tension rises to a new climax bringing whole-tone scale at its peak. The whole structure winds tighter - and the opening fanfares are back. The reprise is transformed into a tight coda and the Intermezzo ends with the affirming final outburst.

Oleg Larinov

Intermezzosta

Teoksen avaavat fanfaarit nostava Intermezzon esiripun. Vaskikokoonpanolle ja marimballe kirjoitetun teoksen voidaan sanoa kuvaavan erilaisten persoonallisuuksien dynamiikkoja sosiaalisessa kanssakäymisessä – huomiota herättävät johtavat äänet ilmaisevat kirkkaita ajatuksia, joihin muut tarttuvat; epävarmat ja ristiriitaiset tilanteet muuttuvat vähitellen onnellisiksi säveliksi yhdistäen kaikki soittajat; dynaaminen teema kehittyy kiihtyvällä vauhdilla kunnes 3 kornettia yhdistyy voitokkaaseen hymniin. Ja yhtäkkiä sopusointu kaikkoaa, äänistä tulee haavoittuvaisia ja motiivit katkotaan kunnes tulva pyyhkäisee kaiken mennessään… Ajan syke säestää heräämistä ja uusi toivo alkaa kasvaa. Pian signaalit julistavat dynaamisen teeman paluuta, tällä kertaa rohkeisiin duuriharmonioihin puettuna. Kasvava jännite kiihtyy uuteen kliimaksiin kokosävelasteikon noustessa huippuunsa. Koko rakenne kietoutuu tiukemmaksi – ja alun fanfaarit palaavat. Kertaus muuttuu napakaksi codaksi ja Intermezzo päättyy vakuuttavaan purkautumiseen.

Oleg Larionov

suom. Inka-Maria Pulkkinen

Om Intermezzo

De öppnande fanfarerna lyfter Intermezzos ridå. Verket för bleckblåsensemble och marimba kan betraktas som ett musikaliskt porträtt av dynamikerna mellan olika personaliteter i socialt umgänge – det finns utmärkande ledande röster som uttrycker klara idéer och får stöd av andra; det finns stunder av osäkerhet och konflikt som stegvis förvandlas till lyckliga toner som samlar musikerna; det dynamiska temat utvecklas och accelererar tills tre kornetter förenas i en segerhymn. Och plötsligt är harmonin försvunnen, rösterna blir sårbara och motiven huggs av, tills en översvämning sveper allt med sig… Tidens pulsering ackompanjerar uppvaknandet och ett nytt hopp börjar gro. Snart förkunnar signalerna det dynamiska temats återkomst, denna gång iklätt modiga durharmonier. Den stigande spänningen växer till en ny klimax och heltonsskalan når sin kulmen. Hela strukturen viras tätt – och de öppnande fanfarerna är tillbaka. Reprisen förvandlas till en fast coda och Intermezzo slutar i ett intygande utbrott.

Oleg Larionov

övers. Inka-Maria Pulkkinen


Instrumentation

3cornet, ahn, thn, barhn, tba, mar


Category

Chamber Works


Premiere

Vesa-Pekka Kopakkala, Es CornetJuhani Listo, 1 B CornetJaakko Satomaa, 2 B CornetMarkku Kolehmainen, Alto HornAnna-Maija Laiho-Ihekweazu, Tenor HornHarri Mäntynen, EuphoniumNicolas Indermühle, TubaMads Büchert, Marimba,Conductor - Oleg LarionovKankaisten kartano (Masku, Finland), May 11, 2014.


Movements

Moderato, molto meno, allegro


Commisioned by / dedications

Dedicated to brass septette of Turku Philharmonic Orchestra.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF22898


+ Add information