I folkton

by Jack Mattsson

Orkesterverk i folklig stil för stråkorkester och vokalsolist

Empty sheet

Jack Mattsson

I folkton

Finlands svenska sång-och musikförbund
Instrumentation

str, voc


Language

Sv


Movements

1. Folkvisa, 2. Min brudmarsch (version 1), 3. Sommaren har sett sitt bästa, 4. Min brudmarsch (version 2),


Commisioned by / dedications {"commissioned":"Brages stråkorkester"}

+ Add information

No sheet music available from Music Finland.