hämäränpyörre

by Hannu Pohjannoro

twilight whirl, twilight whirl

konsertto klarinetille ja jousiorkesterille

Empty sheet

Hannu Pohjannoro

hämäränpyörre

Fennica Gehrman

Description

This is not turbulent music. Instead, it sounds out various phenomena in a sort of musical twilight, often operating on the border between sound and silence and beyond the well-tempered scale.

The micro-intervals' unusual in timbre, the tones smaller than a semitone, are not accidental grace notes: they belong to the harmonic series of the low bass notes used in the manner of scales. Together with the solo clarinet line the bass notes in turn constitute the framework for the rest of the orchestra. I do not, however, expect the listener to analyse. Rather, I would like to tempt the audience to let themselves get caught up in the twilight whirl. Twilight may in fact be bright, light dark, clouds hard and stones soft...

twilight whirl was written at the suggestion of Mikko Kauppinen with funds from the Wihuri Foundation.

© Hannu Pohjannoro, February 2000

(translated by © Susan Sinisalo)

hämäränpyörre ei ole myrksyisää musiikkia, vaan siinä kuulostellaan asioita eräänlaisessa musiikillisessa hämärässä: usein liikutaan äänen ja hiljaisuuden rajalla ja tasavireisen sävelasteikon ulkopuolella.

Soinniltaan tavanomaisesta poikkeavat mikrointervallit, puoliaskelta pienemmät sävelaskelet, eivät ole satunnaisia koristesäveliä, vaan ne ovat peräisin matalien bassoäänten yläsävelsarjoista, joita käytän asteikkojen tapaan. Bassoäänet puolestaan muodostavat yhdessä klarinetin soololinjan kanssa teoksen rungon, jonka ympärille muun orkesterin osuus kietoutuu. En kuitenkaan vaadi kuulijaa analysoimaan, vaan pikemminkin haluan houkutella hänet hämäränpyörteen vietäväksi: hämärä voikin olla kirkasta, valo tummaa, pilvet lujia, kivi pehmeää...

Teos on syntynyt klarinetisti Mikko Kauppisen aloitteesta ja Wihurin rahaston tuella.

© Hannu Pohjannoro, 2/2000


Instrumentation

str:66442, cl solo


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere

Mikko Kauppinen, clarinet, Joensuu City Orchestra, cond. Atso Almila, Joensuu, March 11, 1999.


Commisioned by / dedications

Commissioned by Mikko Kauppinen.


PDF for promotional use

 Download


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.