Hämärä tanssii

by Erkki Salmenhaara

The Obscure Dances

Laulusarja sekakuorolle Pentti Saarikosken runoihin

Empty sheet

Erkki Salmenhaara

Hämärä tanssii

Sulasol

Description

In spring 1989 the Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat commissioned me to write a little song cycle for mixed choir a cappella. I immediately thought of the poetry of Pentti Saarikoski, having already done settings of his works before. During the summer I re-read his collections, especially the later ones, and picked out a bunch of texts I wanted to set to music. But I now had to choose a text for a work lasting some 5-6 minutes. I thus decided on three fragments from Hämärän tanssit (Dances of the Obscure). In the first I have collected almost all the words that speak about the Girl. The second consists of about 15 lines from page 8 (The Obscure Dances). The third song contains the last 14 lines of the poem. The text is rewarding for the composer in that it is a unique blend of philosophical ideas, everyday realism and poetic imagery. The end is particularly r impressive. The numerous levels in the poem and its ties with the European tradition are revealed to the reader who spots the closing line to Dante's Inferno, 'e quindi uscimmo ariveder le stelle'. Saarikoski simply returns to the lofty stars via the rubbish bin!

© Erkki Salmenhaara 2002

(Tampere Biennale)

translation by © Susan Sinisalo

Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat tilasi minulta keväällä 1989 pienen laulusarjan sekakuorolle a cappella. Ajattelin silloin heti Pentti Saarikosken runoja, niitähän olen säveltänyt aiemminkin. Kesällä luin uudelleen hänen runokokoelmiaan, etenkin myöhempiä, ja valitsin koko joukon tekstejä, joita haluaisin säveltää. Mutta nyt oli kyseessä tekstin valitseminen n. 5-6 minuutin kestoista kokonaisuutta varten. Niinpä päädyin lopulta kolmeen katkelmaan Hämärän tansseista. Ensimmäiseen olen koonnut suunnilleen kaikki säkeet joissa puhutaan Tytöstä. Toinen käsittää n. 15 säettä sivulta 8 (Hämärä tanssii). Kolmas laulu sisältää runoelman 14 viimeistä säettä. Teksti on kiitollista sävellettäväksi yhdistäessään omalaatuisella tavalla filosofisia ajatuksia, arkipäivän realismia ja runollista kuvakieltä. Loppu on erityisen vaikuttava. Runoelman monikerroksellisuus ja siteet eurooppalaiseen traditioon paljastuvat, kun lukija tunnistaa Danten Infernon loppusäkeen 'e quindi uscimmo ariveder le stelle'. Saarikoski vain palaa juhlallisten tähtien alle roskapöntön kautta!

© Erkki Salmenhaara 2002


Instrumentation

chx


Category

Vocal and Choral Works


Language

Fi


Premiere

Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat.


Movements

I. Tyttö; II. Hämärä tanssii; III. Tähtikirkas yö.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.