Gravitone

by Juha Pisto

for symphonic band

Empty sheet

Juha Pisto

Gravitone

Music Finland

Description

Painovoima
eli gravitaatio on luonnonilmiö, joka saa kaikki massalliset kappaleet
vetämään toisiaan puoleensa. Vuorovaikutuksen voima riippuu kappaleiden
massoista ja etäisyyksistä. Painovoimalla on heikoimpanakin
perusvuorovaikutuksena ratkaiseva merkitys maailmankaikkeuden suuren
mittakaavan rakenteeseen.

Voiko äänimaailman sisällä vallita
painovoiman kaltaisia lakeja? Mikä on musiikkiteoksessa kulloinkin
massaltaan tai painoarvoltaan se elementti, joka vetää toisia
voimakkaimmin puoleensa tai jolle muut ovat tavalla tai toisella
alisteisia? Mikä on se tekijä tai ne tekijät, jotka pitävät sävellystä –
tuota äänien kosmosta – ja sen rakennetta kasassa?

Musiikki,
varsinkin sävellys, on ainakin osittain suunniteltu äänimaailma, joka
koostuu erilaisista elementeistä. Ne voivat olla yksittäisiä säveliä,
melodioita, intervalleja, sointuja, harmonioita, rytmejä,
instrumentaatiota, dynamiikkaa, agogiikkaa, akustiikkaa tai vaikkapa
rakenteita ja muotoja.

Elementit ovat jatkuvassa
vuorovaikutuksessa ja niiden keskinäinen merkitys ja painoarvo muuntuu
koko ajan. Jokin elementti tai elementtiryhmä ikään kuin kerää huomion,
alistaa muut käyttöönsä ja vetää niitä puoleensa. Näin syntyy tai
synnytetään soivia tiloja ja muotoja, joissa erilaiset jännitteet
rakentuvat ja purkautuvat.

Sävellyksen nimi viittaa hypoteettiseen
alkeishiukkaseen, gravitoniin, jonka arvellaan toimivan painovoiman
välittäjähiukkasena. Teos on sävelletty kapellimestari Sami Ruusuvuoren
tilauksesta ja se on saanut inspiraationsa tämän edellä kerrotun, osin
leikkimielisenkin pohdinnan tuloksena.

- Juha Pisto


Instrumentation

3242 4 443 00012 13, db, pno [pic, bcl, 2asx, tsax, barsax]


Category

Works for Wind Orchestra


Premiere

The Guards Band, Sami Ruusuvuori, cond, March 4, 2020, Helsinki


Commisioned by / dedications

Commissioned by and dedicated to Sami Ruusuvuori


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF34749


+ Add information