Fyra sånger till dikter av Gunnar Björling

by Nils-Eric Ringbom

Vier Gesänge zu Gedichten von Gunnar Björling, sånger till dikter av Gunnar Björling

Empty sheet

Nils-Eric Ringbom

Fyra sånger till dikter av Gunnar Björling

Warner/Chappell

Description

Det vackra (I), Das Schöne (I), Det Stilla (II), Die Stille (II), Sommar (III), Sommer (III), Farväl (IV), Lebewohl (IV)


Instrumentation

3222 3000 11 1, cel, str, voc solo [fl+pic, cl+bcl, fag+cfag.]


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Language

Sv


Lyricist

Björling Gunnar (san.)


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.