Fyra sånger till dikter av Gunnar Björling

by Nils-Eric Ringbom

Vier Gesänge zu Gedichten von Gunnar Björling

Empty sheet

Nils-Eric Ringbom

Fyra sånger till dikter av Gunnar Björling

Warner/Chappell

Description

Det vackra (I), Das Schöne (I), Det stilla (II), Die Stille (II), Sommar (III), Sommer (III), Farväl (IV), Lebewohl (IV)


Instrumentation

voc, pno


Category

Vocal and Choral Works


Language

Sv


Lyricist

Björling Gunnar (san.)


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.