Framtidens skugga (38./1980)

by Mikko Heiniö

The Shadow of the Future

Empty sheet

Mikko Heiniö

Framtidens skugga (38./1980)

Fennica Gehrman

Description

Framtidens skugga luo kolme näkökulmaa kuolemaan. Kun sen niin ikään Södergranin runoihin sävelletty edeltäjä Landet som icke är korostaa lapsenomaisen lyyristä suhdetta kuolemaan, niin tässä asteikko on laajempi. Hamletissa kuolemaa odottavan asenne on ambivalentti: pateettisuuteen liittyy itseironiaa. Helvetissä saavat dramaattisen kaoottiset ja kärjistyneen makaaberit ainekset yliotteen. Resignoitunut Tulevaisuuden varjo tuokin sitten voimakkaan vastakohdan: katse luodaan taaksepäin, naiivi lyyrisyys voittaa, kuoleman läheisyys huuhtoo ironian, elämän suolan. Sävellys rakentuu ankarasti saman 12-sävelrivin varaan, mutta juuri sen erilaiset käyttötavat melodiassa sekä erilaiset kudostyypit soitintaustassa saavat aikaan karakterien vastakohtaisuuden.

© Mikko Heiniö

Sävellyskonsertin käsiohjelma, Helsingin kaupunginorkesteri 14.3.1981

Framtidens skugga 38./1980 är tre aspekter på döden. Medan dess föregångare Landet som icke är (likaså till text av Södergran) understyker en naivt lyrisk inställning till döden, är skalan i föreliggande verk vidare. I Hamlet är den dödsmärktes situation ambivalent; det patetiska har ett stänk av självironi. I Helvetet tar de dramatisk-kaotiska och tillspetsat makabra elementen överhanden. Den resignerade Framtidens skugga bildar en bjärt kontrast till de föregående satserna: Blicken riktas bakåt, den naiva lyriken segrar, dödens närhet översköljer ironin, livets salt. Verkets satser bygger på en identisk tolvtonsrad, men dess olika tillämpningar i melodiken och i klangfondens struktur åstadkommer dessa karaktärskontraster.

© Mikko Heiniö, den 14 mars 1981


Instrumentation

sopr solo, 4trp, 4trb, tba


Category

Vocal and Choral Works


Language

Sv


Opus no.

op.38


Lyricist

Södergran Edith (san.)Parsons Jeremy (käänt.)


Premiere

Rita Bergman, soprano, Finnish Brass Ensemble, cond. Mikko Heiniö, Helsinki, March 14, 1981.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.