Fog, Stream and Fleeting Objects

by Lauri Kilpiö

Empty sheet

Lauri Kilpiö

Fog, Stream and Fleeting Objects

Music Finland

Description

Otsikko Fog, Stream and Fleeting Objects (Sumu, virta ja pakenevat objektit, 2009) viittaa kahteen visuaaliseen mielikuvaan. Ensimmäisessä katsoja seisoo sumuisen joen rannalla. Joen pinnalla kulkee esineitä (siis objekteja), jotka katsoja ehtii havaita, mutta jotka kulkevat virran mukana pian pois näkyvistä. Toisessa mielikuvassa katsoja itse on sumuisella joella laivassa tai veneessä. Hän havainnoi rannan maisemat (siis objektit), mutta ne katoavat näkyvistä ja vaihtuvat nopeasti havaitsemisen jälkeen. Teoksen musiikissa on mielestäni paljon yhteistä otsikon ja edellä selostettujen mielikuvien kanssa. Kappaleessa on "sumuista" sointia alussa, lopussa ja hieman myös keskellä. Myös selkeästi profiloituvia musiikillisia objekteja löytyy, mutta ne vaihtuvat yleensä aika nopeasti, kun musiikin "virta" kuljettaa tilanteen muualle. Kappaleen keskivaiheella lienee tullut selväksi, että tämän teoksen joella on hurjatkin puolensa. © Lauri KilpiöThe title Fog, Stream and Fleeting Objects refers to two possible visual images. In the first image, a viewer is standing at the bank of a foggy river. He observes the different objects floating and moving on the surface of the river, but they are soon fleeting away because of the stream. In the second image, a viewer is at the river in a boat or a ship. He observes the landscapes (objects) of the banks, but soon after the observation they will disappear and change, as the boat is moving ahead. The music of the work, in my opinion, has much in common with the title and the above-mentioned images. You can hear "foggy" sound in the piece in the beginning, in the end and also slightly in the middle. There are clearly profiled musical objects in the piece as well, but they are usually changing fairly quickly, as the "stream" of the music drives the situation elsewhere. In the middle of the piece, at the latest, it may have become clear that the stream of this music has also its frenetic sides. © Lauri Kilpiö


Instrumentation

1111 1000 01 0, pno, 2vln, vla, vlc, db


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Uusinta Chamber Orchestra, cond. Eva Ollikainen, Helsinki, 10 October 2009.


Commisioned by / dedications

Commissioned by Uusinta Chamber Orchestra.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF21311


+ Add information