Fem sånger för mezzosopran och piano till dikter av Gunnar Björling

by Jouko Linjama

Five songs for mezzo-soprano and piano for the texts of Gunnar Björling Op. 112c

Empty sheet

Jouko Linjama

Fem sånger för mezzosopran och piano till dikter av Gunnar Björling

Music Finland
Instrumentation

mezzo, pno


Category

Vocal and Choral Works


Language

Sv


Opus no.

op. 112c


Lyricist

Gunnar Björling


Movements

1. Och bredd ut, 2. Du går de ord, 3. - fingrar händer, 4. Att skuggor, 5. Det är födelse idag


Commisioned by / dedications

Dedicated to Anssu (no. 5).


Archive number

MF17719


+ Add information