Fem sånger

by Jean Sibelius

Empty sheet

Jean Sibelius

Fem sånger

Breitkopf & Härtel

Description

Den första kyssen (I), Ensi suudelma (I), Lasse liten (II), Kleiner Lasse (II), Soluppgång (III), Var det en dröm? (IV), Unta vain (IV), War es ein Traum? (IV), Flickan kom ifrån sin älsklings möte (V)


Instrumentation

voc, pno


Category

Vocal and Choral Works


Opus no.

op. 37


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.