Fem inventioner för manskör till dikter av Gunnar Björling Op. 110a

by Jouko Linjama

Empty sheet

Jouko Linjama

Fem inventioner för manskör till dikter av Gunnar Björling Op. 110a

Category

Vocal and Choral Works


Prizes

1st Prize at Sällskapet MM's Nordic Composition Competition 2000 ("Manskörsrepertuar 2000").


Premiere

Sällskapet MM, cond. Markus Westerlund, Sällskapet MM's 125-years jubilee concert, Finlandia Hall, Helsinki, 29 March, 2003.


Movements

1. Flyg ut, min dag 2. Det är allting här3. Att än i natten4. Och fjädermolnens lek5. Sången


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.