Fatalité

by Juha T. Koskinen

Empty sheet

Juha T. Koskinen

Fatalité

Music Finland

Description

Leonardo da Vincin öljyvärimaalauksissa ihmiskasvot hohtavat valoa ikään kuin sisäisesti. Leonardo pohjusti taulunsa hohtavan valkealla taustamaalilla ja maalasi sen päälle ohuina päällekkäisinä kerroksina aiheensa, ja näin valo läpäistessään maalikerrokset taittuu takaisin valkeasta pohjasta ja synnyttää tuon salaperäisen hohteen. Leonardon hahmot säilyttävät

salaisuutensa; joka katselukerralla niiden monimerkityksellinen ilme on saanut uuden vivahteen.

Myös Fatalité on arvoitus, sen synkeän viettelevä alitajuntainen maailma nielaisee kurimukseensa. Siinä ei ole yksityisiä sankareita eikä tiettyä tarinaa, vaan se muistuttaa keskiaikaista helvettifreskoa, joka kuvaa yhtä ja samaa aihetta mitä moninaisimmilla yksityiskohdilla. Teoksen perusjännitteen luo staattisten kenttämäisten ja levottomien dynaamisten tilanteiden ristiriita, joka huipentuu teoksen loppupuolella purkaantuen rajuihin eleisiin. Koska teoksen harmoniat ovat pääasiassa pehmeitä ja raukeita, kaikki muut parametrit pyrkivät luomaan jännitettä: polyrytmisesti kihisevät kentät, teemojen rakentuminen itsepintaisista sekvensseistä, hermoherkät eleet sekä voimakkaat vastakohdat harmonisesti stabiilien ja dynaamisten tilanteiden välillä. Teokselle fataalimmaksi muodostuu yksivakaisesti hakkaava rytmiaihe, joka saa aluksi scherzo-sävyisen luonteen, mutta teoksen loppupuolella se paisuu uhkaavaksi ja tuhoisaksi.

Vaikka teoksessa on niin voimakkaasti esillä synkkiä ja hyökkääviä aineksia, on sillä myös aivan toisenlaisetkin kasvonsa. Pehmeiden konsonoivien harmonioiden, tumman mattapintaisen orkesterivärien sekä alarekistereiden runsaan käytön avulla hahmottuu hiljainen, sisäänpäinkääntyneesti mietiskelevä ilmapiiri. Jakamalla orkesteria lukuisiin itsenäisiin tasoihin käyttäen hyväksi taustan ja etualan suhdetta tekstuurihierarkiassa olen ehkä tavoittanut sitä salaperäisesti kätkeytynyttä monimerkityksellisyyttä, johon viittasin Leonardon yhteydessä.

© Juha T. Koskinen, 1995


Instrumentation

2233 4231 14 0, pno, str [2.fl+pic, 2.ob+ehn, 2tr in C, 1.tr+pictr.]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Jukka-Pekka Saraste, Helsinki, 5 January 1996.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Finnish Broadcasting Company.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF13525


+ Add information

Score


37 pages
A3-portrait

16.50 € 15.00 € excl. vat