Etwas Rascher

by Erik Bergman

for Saxophone Quartet

Empty sheet

Erik Bergman

Etwas Rascher

Novello

Description

I have left the three movements of the work untitled. The first and the last parts are quick and every member of the quartet has the opportunity of displaying his talents. The middle movement could be described adagio-like: there is dolce, all kinds of colours, vibramento. The players may improvise too, but they still have to play within the given framework — all the notes have been written down. The whole work has been done so, that every player has something to say, no one will remain a mere accompanist!

© Erik Bergman, 1987

(Helsinki Biennale)

Olen jättänyt teoksen kolme osaa nimettömiksi. Ääriosat ovat nopeita, ja niissä jokainen kvartetin jäsen saa vuorollaan osoittaa taitonsa. Väliosaa voisi kutsua vaikka adagiomaiseksi: siinä on dolcea, kaikenlaisia värejä, vibramentoa. Saavat soittajat hakea soittimestaan improvisaatiotakin, mutta soittaa silti annetuissa raameissa – kaikki nuotit on kirjoitettu. Koko teos on tehty sitä silmällä pitäen, että jokaisella soittajalla on jotain sanottavaa, kukaan ei jää pelkäksi myötäsoittajaksi, säestäjäksi.

© Erik Bergman, 1987

(Helsinki Biennale)

Jag har låtit bli att ge namn åt de tre satserna. Yttersatserna är snabba och i dem får kvartettens medlemmar i tur och ordning visa sin skicklighet. Mellansatsenkunde sägas vara adagioartad; den innehåller en portion dolce, all slags kolorit, vibramento. De spelande ställs även inför improvisationsuppgifter, inom bestämda ramar – varenda en not är nämligen nedtecknad. Verket är skrivet så, att varje kvartettmedlern har någonting att säga, ingen är blott en medspelare, ackompanjatör.

© Erik Bergman, 1987

(Helsinki Biennale)


Instrumentation

ssax, asax, tsax, barsax


Category

Chamber Works


Opus no.

op.108


Premiere

Raschèr Saxophone Quartet (Carina Raschèr, John-Edward Kelly, Bruce Weinberger, Linda Bangs), Savonlinna, August 10, 1986


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Raschèr Saxophone Quartet


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.