Epyllion

by Usko Meriläinen

Empty sheet

Usko Meriläinen

Epyllion

Bote & Bock

Description

Epyllion marked the beginning of a new era in Meriläinen’s output. It was completed in the middle of his brief dodecaphonic period, but although it is based on a row, it is not really 12-note music proper. Instead, it begins to sketch in freer gestures or ‘characters’ as he himself calls them, though his ‘character technique’ proper was not to be crystallised for another few years yet. His new stylistic ideals are reflected in Epyllion above all in the focus on colorism.

© Kimmo Korhonen, November 1998

(translated by © Susan Sinisalo, February 1999)

Epyllion on murroskauden teos Meriläisen tuotannossa. Se on valmistunut Meriläisen lyhyeksi jääneen dodekafonisen kauden keskellä, mutta vaikka sen lähtökohtana on ollut sävelrivi, se ei enää edusta varsinaista dodekafoniaa. Sen sijaan Meriläinen on alkanut luonnostella vapaammin hahmottuvia eleitä, ”karaktereita” niin kuin itse niitä luonnehtii, vaikka varsinaisesti hänen ”karakteritekniikkansa” kiteytyi vasta muutamaa vuotta myöhemmin. Uudenlaiset tyylilliset ihanteet kuuluvat Epyllionissa ennen muuta kolorismin keskeisyytenä.

© Kimmo Korhonen, 11/1998


Instrumentation

3333 4331 12 1, cel, guit, str [fl+pic, afl, ehn, bcl, cfag.(pno/cel?, kts. säv.esite)]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Helsinki Philharmonic Orchestra, cond. Jorma Panula, Sibelius Festival, Helsinki, June 5, 1964.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Bote & Bock, Berlin.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.