Environs

by Sebastian Fagerlund

Empty sheet

Sebastian Fagerlund

Environs

Edition Peters

Description

Pargas Orgeldagars beställningsverk "Environs" grundar sig på material och ideer från ett tidigare verk för kammarorkester. Det musikaliska materialet som presenteras i början av stycket utvecklas genom en serie av variationer. Variationerna står som grund för den dramaturgiska linjen i musiken. Inspirationen till verket har varit de möjligheter till musikaliska kontraster som orgeln som instrument presenterar; intimitet-grandiositet, förgrund-bakgrund, avstånd-närvaro, yta-djup. Genom dessa omgivningar öppnar sig det musikaliska materialet och skapar gradvis musikaliska skeenden av olika omfång och karaktär.

© Sebastian Fagerlund 2003


Instrumentation

org


Premiere

Markus Wargh, Parainen Organ Festival, June 24, 2003


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Parainen Organ Festival


PDF for promotional use

 Download


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.