Emfa

by Sampo Haapamäki

for tuba solo

Empty sheet

Sampo Haapamäki

Emfa

Music Finland
Instrumentation

tba


Category

Works for Solo Instrument


Premiere

Miika Jämsä, Helsinki, May 27, 2000


Commisioned by / dedications

Dedicated to Miika Jämsä.


Program note

Teos alkaa sen korkeimmalla sävelellä, yksiviivaisella e:llä, ja loppuu sen matalimpaan säveleen, kontra-c:hen. Vääjäämättömyyttä on myös tekstuurien tavassa esiintyä itsenäisinä. Vaikka alun nopea materiaali prosessoituu tietyssä muuttujassa hitaampaan materiaaliin, se säilyttää identiteettinsä olemassaolonsa loppuun asti. Vasta rajakohdassa, kun 'malja on täyttynyt', tekstuuri muuttuu yhtäkkisesti 'täyttämään toista maljaa'. Idea tekstuurien kasvamisesta täyteen mittaansa peilautuu harmoniaan kromaattisen asteikon täyttämisenä.

Kappaleessa on kolme taitetta. Ensimmäinen sisältää nopeaa materiaalia. Toinen on hidas lyyrinen melodia, joka paisuen ja repeytyen ryöpsäyttää nopeita säveliä. Kolmas taite on epilogi ja rekisterillisesti teoksen arvaamattominta aluetta.

Teos on omistettu Miika Jämsälle.

© Sampo Haapamäki, 6/2001


Archive number

MF15724


+ Add information

Score


3 pages
A4-portrait

6.20 € 5.00 € excl. vat