Emanations

by Sebastian Fagerlund

Empty sheet

Sebastian Fagerlund

Emanations

Uusinta Publishing Company

Description

Then title of the composition relates to an almost visual image of a 'flow sound' emanating from an instrumental ensemble I had when I started the compositional process. The material consists of two contrasting motives which constantly develope and collide with each other creating situations of both repellation and correlation. This motivistic dualism can be detected in the micro as well as the macro structure of the piece.

© Sebastian Fagerlund, March 2000

Teoksen otsikko Emanations (Virtauksia) viittaa puhtaan visuaaliseen kuvaan sävelten virtaamisesta ryhtyessäni säveltämään teosta. Materiaali mudostuu kahdesta kontrastoivasta motiivista, jotka ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Motiivit törmäävät toisiinsa ja luovat tilanteita, joissa ne sekä korreloivat toistensa kanssa että hylkivät toisiaan. Tämä motiivinen dualismi voidaan myös havaita teoksen rakenteeen mikro- ja makrotasolla.

© Sebastian Fagerlund, 3/2000

Verkets titel Emanations, utflöde eller utströmning, hänvisar till en rent visuell bild av ett 'tonernas flöde' jag hade då jag började komponera verket. I kompositionen formar soloklarinetten och slagverken en solistgrupp som genom utbrott av energi försöker lösgöra sig från ensemblen och skapa sig en egen roll i förhållande till stråksektionen. Materialet består av två kontrasterande motiv som i stycket undergår en konstant förändring. Motiven kolliderar med varandra och skapar situationer av både korrelation och repellering. Denna motivistiska dualism kan skönjas både på makro och mikronivå i styckets struktur.

© Sebastian Fagerlund, 3/2000


Instrumentation

2perc, str, cl solo


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere

Christoffer Sundqvist, clarinet, Chamber Orchestra of Turku Conservatory, cond. Sauli Huhtala, Turku, April 7, 1998


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.