Elegie I für drei Flöten, zwei Trompeten und Bass

by Erkki Salmenhaara

Empty sheet

Erkki Salmenhaara

Elegie I für drei Flöten, zwei Trompeten und Bass

Music Finland

Description

Elegia I on ensimmäinen teos sarjassa, johon lisäksi kuuluvat Elegia II kahdelle jousikvartetille [1963] ja Elegia III soolosellolle [1965]. Teos on sävelletty Wienissä vuonna 1963. Musiikkiin on tehty baletti, joka on esitetty Suomen televisiossa 1964.

Elegia I on eräänlainen variaatiosarja, jossa samasta materiaalista tuodaan 15 taitteessa esiin aina uusia aspekteja. Kysymys ei ole varsinaisen ’teeman’ tai ’motiivin’ muuntelemisesta – teos on luonteeltaan ensimmäkseen atemaattista musiikkia. Sen peruselementtinä on tiheä kromaattinen sävelkenttä. Tämä voidaan ensinnäkin jakaa eri tavoin instrumenteille; pelkille puhaltimille (partit. kirjain C), pelkille huiluille (G), trumpeteille ja bassolle (L) jne.

Toisaalta se voidaan sommitella erilaisista aineksista, esimerkiksi yksityisistä sävelpisteistä, kuten teoksen alussa (A), tiheistä epäsäännöllisistä kuvioista kaikilla instrumenteilla (B), pitkistä paikallaanpysyvistä sävelistä (C, D) ja hitaasta tai nopeasta tremolosta (E, F, G). Toisinaan kenttä ikään kuin tiivistyy melodisemmiksi hahmoiksi, kuten teoksen lopun trumpettifanfaareissa.

Myös sointiväri on tärkeä tekijä: kolmen piccolohuilun kirpeät, korkealle sijoitetut riitaintervallit (M, N) vaihtuvat lopussa huilujen pehmeästi muotoaan muuttavaksi sointujaksoksi, jossa sävelen vaihtumista aina alleviivaa basson pizzicato.

© Erkki Salmenhaara, 1965 jälkeen


Instrumentation

3fl+3pic, 2trp, db


Category

Chamber Works


Premiere

Finnish Broadcasting Company/TV, May 23, 1964.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF1030


+ Add information